Средиземно море на мира ще бъде една от осите на световния марш 2ª

В рамките на Втория световен март ние насърчаваме кампанията „Средиземноморие, море на мира“.

В рамките на II Световна март, кампанията „се популяризира от италианския базов екипСредиземно море, море на мира".

Можем да видим ново предложение срещу ненасилието: Средиземноморието, морето на мира

Можем да видим Алесандро Капуцо и Аннамария Моцци от Триест Данило Долчи от Комитета за мир Пиран, в Словения.

Средиземно море на мира

В кораба Holofernes виждаме някои от личности, които насърчават тази дейност

Те са в кораба Олоферн до Задкович, кмет на Пиран. Намираме и Франко Юри, директор на Музея на морето, който е част от мрежата от музеи на Средиземно море, с които си сътрудничим в тази кампания.

Вторият Световен март ще мине през Пиран и ще представи пътуването за мир в западното Средиземноморие. Тя ще започне в Генуа в началото на ноември на 2019 и ще се закрепи в серия от градове на Западното Средиземноморие.