Открийте всичко за деня на ненасилието

Насилието, използвано като средство за решаване на определени конфликти през цялата история, е предизвикало сериозни проблеми в съжителството между различните култури и цивилизации. Понастоящем различните организации работят ден след ден, за да популяризират видимостта на различни групи, създавайки събития като ден на ненасилие и подобни дни, свързани с тази тема. През цялата година можем да намерим различни дни, които имат за цел да създадат съзнание за проблемите, които се нуждаят от видимост. Сред дните, свързани с насилието, можете да откриете акценти като международния ден на ненасилие.

Историята е подправена на базата на войни, безкрайни борби и нарушения на човешките права. Империите са създадени благодарение на унищожаването на народите, нарушенията на свободата и поробването на човешкия живот. В зависимост от историческия период цивилизациите са изграждали различни структури на управление и потисничество, и въпреки че в много етапи някои култури са разработвали агенции за насърчаване на правата, винаги е имало групи, които са били оставени извън законовите граници, които причиняват изключване и насилие спрямо тях.

Какви са дните на ключово ненасилие?

Социални движения, свързани с международен ден на ненасилие Има няколко. В календара има много дни на ненасилие, фокусирани върху различни сектори на населението, като:

  • Денят на ненасилието на детето
  • 25 ден на ненасилие срещу жени
  • Международният ден на ненасилието, който се намира на октомврийския 2
  • 30 на януари, училищен ден на ненасилие, който не бива да бъркаме с деня на ненасилието на детето
  • Международният ден на ненасилието и мира.

Всички те, въпреки че работят в различни области на темата, съсредоточават усилията си върху борбата с насилието в различни сектори и имат обща цел: възможността да се сложи край на всяка насилствена практика, която съществува в света, давайки възможност на мира да достигне до всички по този начин гражданите на същите могат да имат същите права и задължения

2 Октомври: Международен ден на ненасилието

международен ден на ненасилиеМеждународният ден на ненасилието Октомври 2 се отбелязва, както е време честването на раждането на Махатма Ганди, И това е, че философията на Ганди се основава на използването на диалог за разрешаване на всеки конфликт.

Това беше 15 от юни на годината 2007, когато Общото събрание на ООН, обявено чрез резолюция 61 / 271, че ненасилието 2 през октомври ще бъде избраният ден. Този ден на ненасилие е използван като световна референция за отбелязването на различни прочути хора, които през целия си живот се борят за постигане на по-справедливо общество.

Защо ден на ненасилие и мир?

Културата, която поставя началото на Световния ден на ненасилието, е фокусирана като борба за граждански права и социални промени, защото това, което е предназначено, е да се запази човешкият живот като се използва мир като инструмент.

Мнозина се чудят какво е денят на ненасилие и защо се претендира за ден на мир и ненасилие. И е, че според експертите е отбелязан Международен ден на ненасилието, помага за създаването на глобална осведоменост за прекомерната употреба на насилие при разрешаването на конфликти между страните и в тях.

Ето защо 2 октомврийският ден на ненасилие е повод за различни организации да управляват събития, които правят видими превишението на насилието, което съществува в света, както пряко, така и подсъзнателно. За да потвърдите този ден на ненасилие по активен начин, можете да участвате в организираните по света шествия или да се присъедините към асоциации, които работят за насърчаване на създаването на деня на мира и ненасилството чрез инструменти за интеграция и уважение.

Поради тази причина, ако искате да участвате в Деня на ненасилството от октомври 2 в различните събития, които се провеждат в градовете, най-добре е да се обърнете към асоциация, свързана с ден на ненасилие и мир и предлагат да работят в тях.

Важно е да сте наясно с датата, тъй като е обичайно да се объркате, като мислите, че това е международният ден на ненасилството 2 през ноември, когато трябва да подчертаем, че е 2 от октомври. И е, че понякога намирате погрешна информация в интернет, която може да доведе до объркване.

Ноември 25 ден на ненасилие срещу жени

Тази тема е една от най-важните и в момента е в устата на целия свят. Причината е, че насилието, фокусирано върху жените, е един от бедствията, които затрудняват напредването на цивилизациите в солидарност.

El 25 Ноемврийски международен ден срещу насилието срещу жени, тя има за цел да направи видими всички модели на насилие, които се упражняват върху тази група и че в много случаи се презират или в мълчание.

Причината за съществуването на тази дата: ноември 25 ден на ненасилие срещу жени

ден на ненасилие и мир

Насилието срещу жените обхваща действия и ситуации като насилие, свързано с пола, акушерско насилие, тормоз, изнасилване или неравенство в заплащането, наред с други.

Всички тези ситуации означават, че жените се считат за по-нисши в много аспекти в сравнение с мъжете, или им се възлагат ролите на половете само за факта, че са жени, като ролята на грижещ се или домакиня.

Защо да насърчаваме празнуването на ненасилството в деня 25 през ноември?

Установеното насилие върху женския пол е едно от най-разпространените, за да се бори срещу нея. През годината 1993, Общото събрание на ООН издаде Декларацията за премахване на насилието срещу жени. Смята се, че за да се сложи край на твърдението на 25 ден на ненасилие и мир необходимо е както момичетата, така и жените (които по същество представляват повече от половината от световното население) да живеят без страх, без домашно насилие, в безопасно и справедливо общество за тях.

И въпреки че е вярно, че от 25 ноември 2017 насилието е започнало да изживява известен напредък в осъзнаването на този въпрос, докато правата не бъдат постигнати, мнозина ще смятат, че световните общества не напредват по справедлив и справедлив начин към морално развитие, базирани на ценностите на справедливост и толерантност.

Януари 30 учебен ден на ненасилие и мир

Януарският 30 учебен ден на ненасилие и мир Празнува се честването на смъртта на Махатма Ганди, който е национален и духовен лидер на Индия. Този ден се празнува от годината 1964, но едва през годината 1993, когато ООН го признава.

El Януари Международен ден на ненасилието 30в училищата се провеждат различни актове за насърчаване на мира в света. Обичайно е този учебен ден на ненасилие и мир да се осъществи, като например История ден на мир и ненасилиеили песни, свързани с мира, също се пеят и това предизвиква ситуация, която се живее в страната или някъде по света.

Защо денят на ненасилие и мир, празнуван на 30 през януари, беше избран в училищата?

Този ден е избран от образователните центрове за извършване на различни дейности с малките. Тези дни обикновено се провеждат през цялата детска и начална фаза и е предназначено малките да познават фигури, представящи движението на ненасилието и мира. Сред най-представителните фигури са Махатма Ганди, Нелсън Мандела, майка Мария Тереза ​​от Калкута или Мартин Лутер Кинг.

Важно е от детството да работим с най-малките деца на световния ден на ненасилие и всичките дни, които са включени в календара, свързан с деня на мира и ненасилието, като международния ден срещу насилието 25 Ноември 2 Октомврийски ден на ненасилие и мир или учебен ден на ненасилие и тормоз.

19 Ноемврийски световен ден без насилие над деца и младежи

учебен ден на ненасилиеНоемврийският 19 е ден на младежкото ненасилиетя има за цел да направи видими злоупотребите, извършени към най-малките. Беше в годината 2000, когато този ден беше определен за неизпълнение, за да се установят спешни и ефективни мерки от страна на държавите. Освен това през ноември 20 се отбелязва в синхрон с Международния ден на детето.

Този ден на ненасилие за деца се използва за повишаване на осведомеността относно най-често срещаните техники за малтретиране на непълнолетни и какви инструменти могат да използват, за да повишат тревогата на възрастните около тях.

Международен ден на ненасилие и предотвратяване на сексуално насилие и тормоз

Злоупотребата и експлоатацията на деца и млади хора е проблем, който засяга всички страни по света. И този тип злоупотреба не различава раса, държава, култура или социален статус.

Лос случаи на насилие и насилие спрямо непълнолетни направиха стотици организации и правителствени системи да започнат да предприемат мерки и да прилагат образователни системи и аларми, така че тези случаи да станат известни и по този начин да създадат протоколи за действие във всички области: семейства, образователен център като места за отдих. ,

Показатели за насилие над деца

Експертите създадоха списък с най-често срещаните показатели, които могат да бъдат намерени при деца и млади хора, когато страдат или са претърпели злоупотреба:

  • Физически симптоми: увреждане на интимните области, като кървене, възпаление или инфекция.
  • Психически симптоми: страхове, фобии, повтарящи се кошмари, неспокоен сън. Лошо поведение или назад в уменията, които вече са придобити.
  • Ранно сексуално поведение, бунт в семейството и училището, лошо академично представяне.

Това ръководство е проектирано така, че членовете на семейството, приятелите или преподавателите могат да открият при най-малките симптоми на злоупотреба, без те да трябва да им казват устно за това.

Окончателно изявление на Международния ден на насилието срещу ненасилие

За съжаление изглежда, че през цялото време е международен ден на насилие, дължащ се на всички конфликти, които съществуват в света, и на всички злоупотреби, които се извършват във всички общества, независимо дали те се считат за цивилизовани или не.

В зависимост от културата на всяка страна и напредъка или неуспехите в правата, които има, могат да се наблюдават различни модели на насилие. Много хора могат да мислят, че в развитите страни няма да има нужда да празнуват световен ден срещу ненасилие, защото предполагат, че тя вече не съществува или че има малко или заслужено.

Но за съжаление е точно обратното, насилието е част от човешкото същество и първо трябва да го изкореним, за да се повиши осведомеността за неговото съществуване и да се види в кои случаи става дума за светлина и какво се смята за насилие.

Испания е водеща в световния марш за международния ден на ненасилие

Испания е страна, считана за първия свят в демократична парламентарна монархия, с конституция, която предполага, че защитава и предоставя права на всички свои граждани.

Но истината е, че през най-новата история на тази страна има случаи на максимално насилие, както изрично, така и скрито. Домашното насилие (чийто ден е 25 ноемврийското насилие) остава една от основните трудности, които наводняват това общество.

Изпитали са и етапи, в които тероризмът е застрашил ежедневието на неговите жители. Сред актовете на протест на максимална загриженост, които са били наблюдавани директно, е насилието 1 през октомври, което е живяло в Каталуния, поради референдума, съкратен от силите за сигурност, които насилствено нападнаха гражданите. Поради това обстоятелство, Световен ден на ненасилието 2017 Това беше особено важно.

Ако се вземе под внимание, че Испания е едно от най-цивилизованите общества и въпреки това се правят толкова много нападения срещу правата и сигурността на хората, лесно е да си представим какво се случва в други страни с по-ниска или никаква степен на демокрация или потопен във войната.

Поради всички тези причини има организации, които насърчават борбата за правата на хората, какъвто е случаят Световният март за мир и ненасилие, които работят година след година, в международен план, за да повишат осведомеността на гражданите и техните правителства за важността на неприлагането на насилие.