Открийте всичко за деня на ненасилието

Насилието, използвано като средство за решаване на определени конфликти през цялата история, е предизвикало сериозни проблеми в съжителството между различните култури и цивилизации. Понастоящем различните организации работят ден след ден, за да популяризират видимостта на различни групи, създавайки събития като ден на ненасилие и подобни дни, свързани с тази тема. Повече от година можем да намерим различни дни, които се стремят да повишат информираността относно проблемите, които се нуждаят от видимост. Сред дните, свързани с насилието, можете да намерите акценти като международния ден за ненасилие. Историята е изкована въз основа на войни, безкрайни борби и нарушения на правата на човека. Империи са създадени благодарение на унищожаването на народите, нарушенията на свободата и преобладаването на човешкия живот. В зависимост от историческия период цивилизациите изковават различни структури на управление и потисничество, и въпреки че на много етапи някои култури развиват организации за насърчаване на правата, винаги е имало групи, които са били оставени извън правните граници, причинявайки изключване и насилие спрямо тях.
5 / 5 (2 отзиви)

Какви са дните на ключово ненасилие?

Социални движения, свързани с международен ден на ненасилие Има няколко. В календара има много дни на ненасилие, фокусирани върху различни сектори на населението, като:
  • Денят на ненасилието на детето
  • 25 ден на ненасилие срещу жени
  • Международният ден на ненасилието, който се намира на октомврийския 2
  • 30 на януари, училищен ден на ненасилие, който не бива да бъркаме с деня на ненасилието на детето
  • Международният ден на ненасилието и мира.
Всички те, въпреки че работят в различни области на темата, съсредоточават усилията си върху борбата с насилието в различни сектори и имат обща цел: възможността да се сложи край на всяка насилствена практика, която съществува в света, давайки възможност на мира да достигне до всички по този начин гражданите на същите могат да имат същите права и задължения

2 Октомври: Международен ден на ненасилието

международен ден на ненасилиеМеждународният ден на ненасилието Октомври 2 се отбелязва, както е време честването на раждането на Махатма Ганди, И е, че философията на Ганди се основава на използването на диалог за разрешаване на всеки конфликт. На 15 юни 2007 г., когато Общото събрание на Организацията на обединените нации с резолюция 61/271 обяви, че на 2 октомври ненасилието ще бъде избраният ден. Този ден на ненасилие е използван като световна справка за възпоменание на различни знаменити герои, които се борят през целия си живот за постигане на по-справедливо общество.

Защо ден на ненасилие и мир?

Културата, която рамкира Световния ден за ненасилие, е фокусирана като борба за граждански права и социални промени, защото това, което е предназначено, е да се запази човешкият живот, използвайки мира като инструмент. Мнозина се чудят какъв е денят на ненасилие и защо се твърди ден на мир и ненасилие. И това е, че експертите казват, че Международният ден на ненасилието помага да се създаде глобална информираност за прекомерната употреба на насилие при разрешаването на конфликти между държави и вътре в тях. Следователно на 2 октомври, денят на ненасилието, това е повод различните организации да управляват събития, които правят видими излишъкът от насилие в света, както пряко, така и възвишено. За да претендирате активно за този ден на ненасилие, можете да участвате в маршовете, които се организират по целия свят, или да се присъедините към асоциации, които работят за насърчаване на деня на мира и ненасилието чрез инструменти за интеграция и уважение. Поради тази причина, ако искате да участвате на 2 октомври, деня на ненасилие в различните действия, извършвани в градовете, е най-добре да се обърнете към асоциация, свързана с ден на ненасилие и мир и предлагат да работят върху тях. Важно е да сме наясно с датата, тъй като е обичайно да се объркваме, мислейки, че е 2 ноември Международен ден на ненасилието, когато трябва да подчертаем, че е 2 октомври. И понякога в Интернет се намира грешна информация, която може да доведе до объркване.

Ноември 25 ден на ненасилие срещу жени

Тази тема е една от най-актуалните и в момента е в устата на всички. Причината е, че насилието, фокусирано върху жените, е една от грешките, които затрудняват цивилизациите да напредват в солидарност. на 25 Ноемврийски международен ден срещу насилието срещу жени, тя има за цел да направи видими всички модели на насилие, които се упражняват върху тази група и че в много случаи се презират или в мълчание.

Причината за съществуването на тази дата: ноември 25 ден на ненасилие срещу жени

ден на ненасилие и мир Насилието над жени обхваща действия и ситуации като насилие между половете, акушерско насилие, тормоз, изнасилвания или неравенство между заплатите. Всички тези ситуации водят до това, че жените се считат за по-ниски в много отношения в сравнение с мъжете, или им се назначават роли по пол, просто защото са жени, като ролята на грижа или домакиня.

Защо да насърчаваме празнуването на ненасилството в деня 25 през ноември?

Установеното насилие върху женския пол е едно от най-разпространените, за да се бори срещу нея. През годината 1993, Общото събрание на ООН издаде Декларацията за премахване на насилието срещу жени. Смята се, че за да се сложи край на твърдението на 25 ден на ненасилие и мир необходимо е както момичетата, така и жените (които по същество представляват повече от половината от световното население) да живеят без страх, без домашно насилие, в безопасно и справедливо общество за тях. И макар да е вярно, че след 25 ноември 2017 г. насилието започва да изпитва известен напредък в осъзнаването на този въпрос, докато правата не бъдат постигнати, мнозина ще смятат, че световните общества не се движат справедливо и справедливо към морално развитие, т.е. въз основа на стойностите на справедливост и толерантност.

Януари 30 учебен ден на ненасилие и мир

Януарският 30 учебен ден на ненасилие и мир Почитането на смъртта на Махатма Ганди, който беше национален и духовен водач на Индия, се чества. Този ден се празнува от 1964 г., но едва през 1993 г., когато ООН го призна. на Януари Международен ден на ненасилието 30в училищата се провеждат различни актове за насърчаване на мира в света. Обичайно е този учебен ден на ненасилие и мир да се осъществи, като например История ден на мир и ненасилиеили песни, свързани с мира, също се пеят и това предизвиква ситуация, която се живее в страната или някъде по света.

Защо денят на ненасилие и мир, празнуван на 30 през януари, беше избран в училищата?

Този ден е избран от училищата за извършване на различни дейности с малките. Тези дни обикновено се празнуват през целия детски и първичен етап и се предвижда най-малките знаят фигури, представителни за движението на ненасилие и мир. Сред най-представителните фигури са Махатма Ганди, Нелсън Мандела, майката Мария Тереза ​​от Калкута или Мартин Лутер Кинг. Важно е, че от детството световният ден на ненасилието се работи с малките и всички дни, които са включени в календара, свързани с деня на мира и ненасилието, като международния ден срещу насилието 25 Ноември, 2 Октомврийски ден на ненасилие и мир или учебен ден на ненасилие и тормоз.

19 Ноемврийски световен ден без насилие над деца и младежи

учебен ден на ненасилиеНоемврийският 19 е ден на младежкото ненасилие, има за цел да направи видимо насилието, извършено спрямо най-малките. Това беше през 2000 г., когато този ден беше определен по подразбиране, за да се създадат спешни и ефективни мерки от страна на държавите. Освен това на 20 ноември Международният ден на детето се отбелязва в синергия. Този ден на ненасилие за деца се използва за повишаване на осведомеността за това кои са най-често срещаните техники за насилие над деца и какви инструменти могат да използват, за да дадат алармата на доверените възрастни около тях.

Международен ден на ненасилие и предотвратяване на сексуално насилие и тормоз

Злоупотребата и експлоатацията на деца и млади хора е проблем, който тревожи всички страни по света. И този вид злоупотреба не различава раса, държава, култура или социален статус. на случаи на насилие и насилие спрямо непълнолетни направиха стотици организации и правителствени системи да започнат да предприемат мерки и да прилагат образователни системи и аларми, така че тези случаи да станат известни и по този начин да създадат протоколи за действие във всички области: семейства, образователен център като места за отдих. ,

Показатели за насилие над деца

Експертите създадоха списък с най-често срещаните показатели, които могат да бъдат намерени при деца и млади хора, когато страдат или са претърпели злоупотреба:
  • Физически симптоми: увреждане на интимните области, като кървене, възпаление или инфекция.
  • Психически симптоми: страхове, фобии, повтарящи се кошмари, неспокоен сън. Лошо поведение или назад в уменията, които вече са придобити.
  • Ранно сексуално поведение, бунт в семейството и училището, лошо академично представяне.
Това ръководство е проектирано така, че членовете на семейството, приятелите или преподавателите могат да открият при най-малките симптоми на злоупотреба, без те да трябва да им казват устно за това.

Окончателно изявление на Международния ден на насилието срещу ненасилие

За съжаление изглежда, че през цялото време е международният ден на насилие, поради всички военни конфликти, които съществуват в света, и всички злоупотреби, които са извършени във всички общества, независимо дали се смятат за цивилизовани или не. В зависимост от културата на всяка държава и напредъка или провала в правата, които тя има, могат да се наблюдават различни модели на насилие. Много хора биха могли да си помислят, че в развитите страни няма да е необходимо да се провеждат световен ден срещу ненасилие, защото те приемат, че вече не съществува или това, което съществува, е малко или заслужено. Но за съжаление е точно обратното, насилието е част от човешкото същество и за да бъде изкоренено първо, е необходимо да се повиши осведомеността за неговото съществуване и да стане видимо в какви случаи се появява и какво се смята за насилие.

Испания е водеща в световния марш за международния ден на ненасилие

Испания се счита за първа световна държава в демократична парламентарна монархия, с конституция, която уж защитава и предоставя права на всички свои граждани. Но истината е, че през най-новата история на тази държава е имало ситуации на максимално насилие, както изрично, така и неявно. Домашното насилие (чийто ден е насилие на 25 ноември) остава една от основните трудности, които заливат това общество.
Изпитали са и етапи, в които тероризмът е застрашил ежедневието на неговите жители. Сред актовете на протест на максимална загриженост, които са били наблюдавани директно, е насилието 1 през октомври, което е живяло в Каталуния, поради референдума, съкратен от силите за сигурност, които насилствено нападнаха гражданите. Поради това обстоятелство, Световен ден на ненасилието 2017 Беше особено значимо. Ако вземем предвид, че Испания е едно от най-цивилизованите общества и въпреки това има толкова много посегателства върху правата и ценните книжа на хората, е лесно да си представим какво се случва в други държави с по-ниски или нулеви нива на демокрация или потопен във война Поради всички тези причини съществуват организации, които насърчават борбата за правата на хората, както е в случая Световният март за мир и ненасилие, които работят година след година, в международен план, за да повишат осведомеността на гражданите и техните правителства за важността на неприлагането на насилие.
5 / 5 (2 отзиви)