Форуми и конференции

През последните години се провеждат повече от 15 дни и форуми за ненасилието. Последната конференция се проведе в Мадрид през ноември 2017 с дейности в Конгреса на депутатите, в Общинския съвет на Мадрид и в Културния център на Ел Позо. Надяваме се, че в този 2ªMM, в допълнение към дейностите на всяко място, ще има конференция или форум от поне един ден, за да можем да обменяме, обсъждаме и планираме бъдещи действия в допълнение към сближаването на организации и сътрудници.

Понастоящем няма предстоящи събития.