Home » части » Италия » Триест

Активни инициативи

В момента нямаме информация.

Прогнози за събития

В момента нямаме информация.

Прикачени лепила

Провинциален комитет на Триест ARCI

ARCI-Триест-200x300

Провинциалният комитет на ARCI Триест се придържа към 2-ия Световен март за мир и ненасилие.

Триестска асоциация на флейти

Триестска асоциация на флейти

Асоциацията на флейтата в Триест се придържа към Световния марш за мир и ненасилие

Асоциацията е създадена през 2009 г. с цел повишаване на осведомеността за флейтата чрез организиране на концерти, музикални събития, курсове, обмени и културни инициативи.