Между Триест и Умаго за мир и ненасилие

На 24 февруари базовият екип на похода беше между Триест, Италия и Умаг, Хърватия, място, където дейностите бяха преустановени поради „корона-вируса“.

На 24 февруари Базовият екип на 2ª Световен март Той дойде в Триест.

В Триест виждаме част от базовия екип в атомната авиобаза.

Място, където съхраняват 50 бомби.

Ако добавим цената на бомбите, превръщането им в съвременни управляеми ракети и предстоящото прехвърляне на още десетки бомби в Инчърлик Турция, добавяме 700 милиарда долара разходи.

Оттам се преместиха в Пореч, Хърватия, където планираните дейности бяха преустановени поради „заплахата от коронавируса“.

Неформални дейности в Град Умаг - Умаго (Хърватска).

Служителите бяха отстранени заради алармата за корона-вирус.

Членовете на базовия екип и екипа за промоция в Триест бяха приети от представителите на община Умаго, Ибан Б. и Мауро Дж.

Те получиха книгата от 1-вия Световен марш и обменяха информация относно бъдещото сътрудничество в региона (Хърватия, Словения и Италия) и с действия в Средиземно море ...

 

Оставете коментар